Redakčné informácie

Webová stránka: www.sk.timacagro.com

Majiteľ: TIMAC AGRO Slovakia

Adresa majiteľa: Oravská 1543/13 – 903 01 Senec

Pevná linka: 02/459 235 68

Manažér publikácie: TIMAC AGRO Slovensko – contact@sk.timacagro.com

Správca webu: TIMAC AGRO International – contact.tai@roullier.com

Tvorca stránok: Agence Digitale R2

Kontaktuj nás

TIMAC AGRO Slovakia vám ponúka možnosť korešpondovať s jeho službami v súlade so štandardom Marianne. Cieľom tejto medzirezortnej charty je zaručiť kvalitu privítania a podporiť hodnoty ako zdvorilosť, prístupnosť, rýchlosť, jasnosť odpovedí, ale aj ducha počúvania, dôslednosť a transparentnosť.

Aby sme vám pomohli pri výmenách a hľadaní správneho partnera:

Všeobecné otázky, žiadosti alebo doplňujúce informácie: TIMAC AGRO Slovakia – contact@sk.timacagro.com

Fungovanie webových stránok, technické problémy, problém so zobrazením alebo sťahovaním, poznámky a návrhy: TIMAC AGRO Slovakia – contact@sk.timacagro.com

Poskytovateľ hostingu

CFPR

SAS s kapitálom 12 181 467 EUR

RCS Saint-Malo – SIREN 313642548

DIČ: FR 11 313 642 548

Sídlo: 27 avenue Franklin Roosevelt – 35400 Saint-Malo – Francúzsko

Všeobecné podmienky používania stránky a ponúkaných služieb

Všetky osoby používajúce webovú stránku TIMAC AGRO Slovakia (https://www.sk.timacagro.com) (ďalej len „webová stránka“) týmto súhlasia s rešpektovaním nasledujúcich podmienok používania. Tieto podmienky používania môžu byť kedykoľvek zmenené alebo doplnené, používatelia stránok www.sk.timacagro.com sú vyzvaní, aby ich pravidelne konzultovali.

Táto stránka je bežne prístupná používateľom kedykoľvek. O prerušení z dôvodu technickej údržby však môže rozhodnúť spoločnosť TIMAC AGRO International, ktorá sa potom bude usilovať komunikovať s používateľmi pred dátumami a časmi zásahu.

Web www.sk.timacagro.com sa pravidelne aktualizuje. Rovnakým spôsobom je možné kedykoľvek zmeniť právne zmienky: ukladajú používateľovi, ktorý je vyzvaný, aby sa na ne čo najčastejšie odvolával, aby si ich všimol.

 

Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť TIMAC AGRO Slovakia nemôže byť zodpovedná za priame alebo nepriame poškodenie zariadenia používateľa pri prístupe na stránku www.sk.timacagro.com, vyplývajúce z použitia nevhodného alebo chybného zariadenia, či už z dôvodu chyby alebo nekompatibility.

Spoločnosť TIMAC AGRO Slovakia nemôže byť zodpovedná za následné škody (ako napríklad strata trhu alebo strata príležitosti), ktoré vzniknú používaním stránky www.sk.timacagro.com.

TIMAC AGRO Slovakia si vyhradzuje právo spochybniť občiansku alebo trestnú zodpovednosť používateľa, najmä v prípade rasistických, urážlivých, hanlivých alebo pornografických správ, bez ohľadu na použité médium. (text, fotografia …).

 

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Tím stránok www.sk.timacagro.com obzvlášť dbá na dodržiavanie zákonných povinností ktoréhokoľvek vydavateľa webových stránok a riadi sa odporúčaniami Národnej komisie pre počítače a slobody (CNIL).

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Stránku https://www.sk.timacagro.com zriaďuje Spoločnosť TIMAC AGRO International, ktorej ústredie sa nachádza v 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo, zapísaný v RCS Saint-Malo pod číslom 534 392 485.

Spoločnosť TIMAC AGRO Slovakia je zodpovedná za spracovanie osobných údajov a zhromažďuje údaje o vás prostredníctvom tejto webovej stránky (ďalej len „údaje“).

V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania a spracovania vašich údajov spoločnosťou Corporation TIMAC AGRO Slovakia nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: contact@sk.timacagro.com.

 

Informácie o spracovaní vašich údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme a spracúvame, nám umožňujú odpovedať na vaše otázky a požiadavky prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Právny základ

Spracovanie vašich údajov sa realizuje na základe súhlasu

Lehoty zadržania

Vaše údaje uchováváme:

  • 3 roky po poslednom kontakte, ktorý sme s vami mali (napr. Vyžiadajte si od nás dokumentáciu alebo kliknite na hypertextový odkaz v jednom z našich e-mailov), ak nie ste zákazníkom; alebo
  • 3 roky po ukončení obchodného vzťahu (napr. Po kúpe, do konca zmluvy alebo posledného kontaktu s vami), ak ste zákazníkom.

Na konci vyššie uvedených období uchovávania vaše údaje odstránime. Pred uplynutím tejto lehoty vám odpovieme, či akceptujete dlhšie uchovanie vašich údajov. V takom prípade začne plynúť čas uvedený vyššie.

Povinné a voliteľné polia

Základné údaje, ktoré má spoločnosť TIMAC AGRO Slovakia k dispozícii na dosiahnutie vyššie opísaných účelov, sú označené hviezdičkou v kontaktnom formulári. Ak ponecháte tieto povinné polia nevyplnené, nebudeme schopní odpovedať na vaše požiadavky alebo požadované služby.

Údaje, ktoré nie sú označené hviezdičkou, sú voliteľné; umožňujú nám lepšie vás spoznať a zlepšiť našu komunikáciu a služby, ktoré vám poskytujeme.

 

Cookies

Navigácia na webovej stránke spoločnosti TIMAC AGRO Slovakia má za následok uloženie cookies. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom prístroji, ktoré obsahujú množstvo údajov o vašej navigácii (napr. Dátum, čas a počet návštev, príchod zdroja, predvoľby).

Súbory cookie používame na:

  • Zabezpečenie správneho fungovania stránky;
  • Analyzovania anononymnej návštevnosti stránky (počet návštev, aktivita návštevníkov, frekvencie návratov)

Cookies sa uchovávajú 13 mesiacov. Toto obdobie sa nepredlžuje o vaše spätné návštevy.

 

Uloženie cookies na vašom termináli predpokladá získanie súhlasu. Po príchode na našu webovú stránku vám teda informačný banner ukazuje, že používame túto technológiu a pokračovaním v prehliadaní akceptujete ukladanie súborov cookie do vášho zariadenia. Môžete ich však kedykoľvek nastaviť kliknutím na nasledujúci odkaz: Nastaviť cookies.

 

Príjemcovia údajov

V rámci poskytovania našich služieb môžeme zdieľať alebo poskytnúť prístup k vašim údajom našim nasledujúcim službám a subdodávateľom:

R2 AGENCE DIGITALE 19 RUE DE SÈVRES 75006 PARÍŽ 01 44 39 02 11; webová agentúra

Spoločnosť TIMAC AGRO Slovakia môže byť požiadaná, aby poskytla vaše informácie tretím stranám, ak je ich zverejnenie povolené a vyžaduje to zákon alebo rozhodnutie súdu, alebo je zverejnenie nevyhnutné na ochranu a obranu jej práv.

Okrem týchto prípadov nebudú vaše údaje predané alebo sprístupnené tretím stranám bez vášho súhlasu.

 

Vaše právo

Máte právo na prístup k informáciám o vás, právo požadovať opravu, vymazanie alebo prenosnosť a právo požadovať obmedzenie spracovania vašich údajov a odvolať svoj súhlas.

Tieto práva je možné kedykoľvek uplatniť zaslaním e-mailu na našu skupinu DPO: dpo@roullier.com alebo prostredníctvom zástupcu našej spoločnosti tomas.buril@cz.timacagro.com;

alebo poslať poštou na adresu:

TIMAC AGRO International 27 av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo

Máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

Francúzskym dozorným orgánom je Národná komisia pre informatiku a slobody (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

 

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA NA REPRODUKCIU OBSAHU UVEDENÉ NA LINE

Práva na rozmnožovanie verejných alebo úradných dokumentov

Od uverejnenia nariadenia č. 2005-650 zo 6. júna 2005 o slobode prístupu k administratívnym dokumentom a opakovanom použití verejných informácií môžu byť tieto informácie opätovne použité na iné účely, ako na ktoré boli použité. informácie, ktoré sú verejne dostupné. Na tieto dokumenty určené pre verejnoprávne vysielanie sa nevzťahujú autorské práva, a preto je možné ich voľne reprodukovať. Grafika, ikonografia a redakčný obsah zostávajú majetkom štátu a ako také podliehajú ochrane poskytovanej Kódexom duševného vlastníctva.

V článku L.122-5 zákonníka o duševnom vlastníctve sa ustanovuje zásada, podľa ktorej „autor nemôže po zverejnení diela zakázať šírenie, a to ani len integrálne, prostredníctvom tlače alebo televízneho vysielania ako aktuálne správy, prejavy určené verejnosti prednesené na politických zhromaždeniach (…), ako aj na verejných stretnutiach politického poriadku a oficiálnych obradoch “.

Týka sa to najmä prejavov a verejných vystúpení, ktoré sa podobajú výnimke z autorských práv. Podobne sa na verejné alebo úradné dokumenty, ako sú úradné komunikáty, nevzťahujú nijaké autorské práva, a preto sa môžu voľne reprodukovať.

Ak je obnovenie tohto obsahu čiastočne alebo úplne povolené, musí byť sprevádzané uvedením mena autora, zdroja a prípadne odkazom na pôvodný dokument online na tejto stránke. Mali by sa preto uvádzať slová „© TIMAC AGRO International – www.timacagro.com

 

Zodpovednosť za odkazy na iné stránky

Stránka www.sk.timacagro.com ponúka veľa odkazov na iné stránky, hlavne na oficiálne stránky (vláda, inštitúcie, verejné orgány atď.), Ale aj na francúzske alebo zahraničné stránky, združenia, profesijné organizácie, vzdelávací sektor alebo partnerské spoločnosti v jednom. – vypínacie operácie.

Zakaždým je vždy uvedené, na ktorú stránku sa chystáme ísť. Tieto stránky, ktorých adresy sú pravidelne kontrolované, nie sú súčasťou stránky www.sk.timacagro.com: nenesú zodpovednosť za napísanie stránky, ktorá nezodpovedá za obsah, na ktorý tieto odkazy odkazujú. Sú určené iba na to, aby umožnili používateľovi ľahší prístup k ďalším dokumentačným zdrojom o konzultovanej téme.

 

Žiadosť o vytvorenie odkazov

Vytváranie odkazov na stránky www.sk.timacagro.com

Stránka www.sk.timacagro.com autorizuje bez predchádzajúceho súhlasu vytváranie hypertextových odkazov smerujúcich na jej stránky, s výhradou:

  • nepoužívajte techniku priamych odkazov, to znamená, že stránky webu www.sk.timacagro.com nesmú byť vnorené do stránok iného webu, ale viditeľné otvorením samostatného okna.
  • uveďte zdroj, ktorý bude smerovať cez hypertextový odkaz priamo na cieľový obsah.

Stránky, ktoré sa rozhodnú presmerovať na stránku www.sk.timacagro.com, sú zodpovedné, ak podkopú obraz verejnej stránky.

 

Rozhodné právo a jurisdikcia

Akýkoľvek spor v súvislosti s používaním stránky www.sk.timacagro.com podlieha francúzskemu právu. Je pod výlučnou právomocou príslušných parížskych súdov.