TIMAC AGRO je priemyselná spoločnosť špecializujúca sa na pôdne kondicionéry, výživu rastlín a zvierat.

Už takmer 60 rokov sa TIMAC AGRO, dcérska spoločnosť skupiny Groupe Roullier, venuje trvalému zlepšovaniu ponuky agronomických a zootechnických riešení, ktoré zvyšujú poľnohospodársky výnos šetrným spôsobom k životnému prostrediu.

1,6
miliárd EUR v obrate
39
krajín
5 700
zamestnancov
2 400
OTP

Náš jedinečný podnikateľský model

Pre zlepšenie výnosov máme po celej krajine sieť odborníkov na výživu rastlín a zvierat, ktorí Vám dokážu odborne poradiť a účinne riešiť vaše problémy.

20 000
poľnohospodárov navštívených za deň

Naše riešenie

Zdrojom našich hnojív sú výťažky z morských rias a ďalších rastlín, ktoré majú dvojitú funkciu: podporujú fungovanie hnojív a zlepšujú rast a kvalitu rastlín.

73
výrobných jednotiek

Naša priemyselná flexibilita

Aby sme mohli rýchlo reagovať na potreby trhu, tak sme sa rozhodli stavať naše závody v tesnej blízkosti vašich fariem. Ďalšou výhodou je optimalizovaná logistika a tým aj vyššia ziskovosť vášho podnikania!

5 000 m2
vyhradených pre výskum a vývoj

Naše inovácie

Spája nás spoločná vízia: trvalý rozvoj poľnohospodárstva s ohľadom na životné prostredie. Záväzok, ktorý nás núti neustále prichádzať s ďalšími inováciami, aby sme vám mohli ponúknuť čo najefektívnejšie riešenia.

Umiestnenie nášho odvetvia

Obchodné zastúpenie Priemyslové zastúpenie

Naša história

2015

Založenie Centre Mondial de l'Innovation

Výrazná orientácia na inovačnú stratégiu, ktorá posilní efektívne a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo vďaka založeniu CMI v rámci Groupe Roullier v Saint-Malo.

2008

TIMAC AGRO

Založenie spoločnosti TIMAC AGRO. Prijatie nového názvu a novej grafickej identity pre všetky dcérske spoločnosti. Pobočka poľnohospodárskeho zásobovania poskytuje vlastné prostriedky na medzinárodný rozvoj a posilnenie svojej povesti ako odborníka na výživu rastlín a zvierat.

2005

CERA

Centrum aplikovaných štúdií a výskumov sa nachádza vo Francúzsku, v Dinarde, a predstavuje úsilie spoločnosti TIMAC AGRO koncentrovať všetky zručnosti vo výskume priemyselných procesov, z ktorého by mali prospech jeho zástupcovia v teréne a čím by došlo k posilneniu synergických efektov medzi tímami.

1997

Zahájenie činnosti v Brazílii

Rozšírenie pôsobnosti v Brazílii prostredníctvom akvizície závodu na výrobu hnojív v Rio Grande, ktorý sa stal najväčšou granulačnou jednotkou spoločnosti.

1990

Biostimulanty

Uvedenie sortimentu biostimulantov.

1974

Prvý granulačný závod

Stavba prvého granulačného závodu v Saint-Malo (Bretónsko, Francúzsko).

1970

Fosfáty a potaš

Po výžive pôdy má TIMAC AGRO záujem vyživovať rastliny, pretože z dlhodobého hľadiska je fosfát nevyhnutný na stuhnutie rastlín.

1963

Obchodno-technickí zástupcovia

Skupina kombinuje maerl s fosfátom GAFSA, ktorého vlastnosti z neho robia najlepší fosfát na svete pre priame použitie. Zároveň zintenzívňuje svoj komerčný rast vo Francúzsku tým, že prijíma obchodno-technických zástupcov, ktorí navštevujú poľnohospodárov menom distribučného tímu.

1959

Založenie spoločnosti TIMAC

Daniel Roullier začal s priemyselným spracovaním červenej riasy maerl pre obohatenie pôdy (TIMAC) a jeho hlavná činnosť bola zameraná na pôdne kondicionéry - bol to prvý závod na mletie riasy maerl.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Naše hodnoty

Poradenstvo

Pre zlepšenie výnosov máme po celej krajine sieť odborníkov na výživu rastlín a zvierat, ktorí vám dokážu odborne poradiť a účinne riešiť vaše problémy.

Progresívne riešenie

Zdrojom našich hnojív sú výťažky z morských rias a ďalších rastlín, ktoré majú dvojakú funkciu: podporujú fungovanie hnojív a zlepšujú rast a kvalitu rastlín.

Podpora podnikania

Aby sme mohli rýchlo reagovať na potreby trhu, tak sme sa rozhodli stavať naše závody v tesnej blízkosti vašich fariem. Ďalšou výhodou je optimalizovaná logistika a tým i vyššia ziskovosť vášho podnikania!

Angažovanosť

Spája nás spoločná vízia: trvalý rozvoj poľnohospodárstva s ohľadom na životné prostredie. Záväzok, ktorý nás núti neustále prichádzať s ďalšími inováciami, aby sme vám mohli ponúknuť čo najefektívnejšie riešenia.