Spája nás spoločná vízia: rozvoj poľnohospodárstva trvale udržateľným spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Tento záväzok nás motivuje k neustálym inováciám, aby sme prichádzali s riešeniami prinášajúcimi tie najlepšie výkony.

Výživa upravená pre vaše potreby

Produkty so stále vyššou pridanou hodnotou

Riešenia upravené na mieru všetkým vašim potrebám:

  • Technické produkty
    Využívame všetky naše odborné skúsenosti, aby boli naše produkty výkonnejšie a aby sme ich prispôsobili špecifickým požiadavkám vašej prevádzky. Príslušné úrovne výkonu sú preukázané počas výskumnej činnosti na poli.
  • Konvenčné produkty
    Naše konvenčné produkty sú navrhnuté tak, aby uspokojili štandardné poľnohospodárske potreby, ktoré sa týkajú výživy rastlín a zvierat.

Každý z našich produktov spĺňa tie najvyššie medzinárodné normy kvality a bezpečnosti. Naším záväzkom je uspokojovať kľúčové potreby produktívneho a trvalo udržateľného poľnohospodárstva: menší objem, vyššia výkonnosť.

Riešenia poskytované spoločnosťou TIMAC AGRO ponúkajú vysokú pridanú hodnotu. Výhody, ktoré prinášajú pre produktivitu našich fariem, rozhodne zodpovedajú cene. Za svoje peniaze obdržíte kvalitný produkt.

Tieto riešenia sú prispôsobené mojim potřebám, finančným možnostiam, krajine a zvieratám.

Recept na dobrý výkon v poľnohospodárstve

Na zlepšenie vášho výkonu pracuje 2 400 obchodno-technických zástupcov!

Zlepšovanie výkonu vašej farmy je každodennou prioritou pre každého z našich 2 400 obchodno-technických zástupcov.

Sme odborníci na vaše potreby

Sú pravidelne preškolovaní v oblasti výživy rastlín a zvierat a majú všetky nevyhnutné nástroje, aby vás mohli podporovať v teréne. Vykonajú analýzu pôdy, diagnostiku stavu plodín a fariem a predovšetkým vám odporučia tie najvhodnejšie riešenia. Váš úspech je ich absolútnou prioritou!

Naša sieť obchodno-technických zástupcov znamená predovšetkým:

  • Viac ako 20 000 fariem navštívených každý deň na celom svete.
  • Osobné strategické odporúčania a po nejakej dobe analýza výkonu.
  • Odporúčania širokej škály špecifických produktov vhodných pre každú farmu.

„Vysoký index salinity bráni rastu koreňov a znižuje vaše výnosy”,

Adamo Brighi, ATC
TIMAC AGRO Taliansko

Vďaka TIMAC AGRO mám k dispozícii odborníka v blízkosti mojej farmy. Poskytuje poradenstvo v oblasti správnych poľnohospodárskych postupov, pomáha mi a odporúča najlepšie riešenia pre moju farmu. Žiadny iný poskytovateľ neprináša takú kvalitu služieb. Je to vlastne naozaj partner a nielen dodávateľ.

Fungujúce inovácie prírody

Inovácia: štedrosť prírody

 

5 000 m2 venovaných výskumu

Aby vaše farmy mohli využívať zdravé a efektívne riešenia, pričom výskumníci inšpiráciu nachádzajú v prírode, ktorá im poskytuje najdôležitejšie informácie.

Mechanizmy morských rias, lišajníkov a machov sú skúmané našimi výskumnými a vývojovými tímami v úzkej spolupráci s medzinárodnými akademickými odborníkmi. Neúnavne sa snažia nájsť prirodzené vlastnosti, ktoré budú spĺňať špecifické potreby pôdy, plodín alebo zvierat – potreby, ktoré zistili obchodno-technickí zástupcovia na poli.

Výkon našich riešení je potvrdený v agronomických skúškach vykonávaných na poli. Pre vás je to zárukou vyššej ziskovosti.

„Riešenia dodávané spoločnosťou TIMAC AGRO pochádzajú priamo z najlepších prírodných zdrojov. V tomto zmysle sa podieľajú na praktickom prístupe k udržateľnému poľnohospodárstvu.

TIMAC AGRO je jedným z mála podnikov v oblasti výživy rastlín a zvierat, ktorý má svoje vlastné laboratóriá a výskumné tímy. Inovácie spoločnosti sú uznávané medzinárodnou vedeckou komunitou a v plnom rozsahu sa uplatňujú v priemysle.“

Priemyselná flexibilita

Naše závody zvyšujú flexibilitu

Z vášho hľadiska – koľko druhov hnojiva je dostačujúcich, aby boli splnené všetky potreby moderného poľnohospodárstva? V spoločnosti TIMAC AGRO si myslíme, že je ich potrebných veľa, a preto môže byť sortiment prispôsobený Vašim potrebám! Našich 37 závodov vyrába viac ako 200 rôznych prípravkov: pôdne kondicionéry, hnojivá v prášku alebo granuliach, biostimulanty listov…

Potvrdenie odborných skúseností

Aby sme mohli vyrábať tak širokú škálu riešení, musia naše priemyselné závody vykazovať veľkú flexibilitu, bezchybnú organizáciu a mať najmodernejšie odborné skúsenosti, a to nehovoríme o inováciách a odvahe. Nedostatok neexistuje: aby sme mohli klientom ponúkať efektívnejšie riešenia hnojenia, ich jednoduchšie používanie s menším vynaložením energie pri výrobe, prispôsobili sme naše závody na celom svete exkluzívnej technológii granulácie a poťahovania.

„So spoločnosťou TIMAC AGRO dostanem požadované riešenie v očakávanej kvalite, v dohodnutom termíne a vo vhodnom balení.
Ich závody pracujú bez toho, aby poškodzovali životné prostredie a sú tak blízko, že je zaistená rýchla reakcia a kontrola nákladov na logistiku."