Pokiaľ hľadáte ďalšie profesionálne dobrodružstvo bohaté na „výzvy” v prostredí, ktoré podporuje samostatnosť a iniciatívu, pripojte sa k našej rastúcej, dynamickej, prorodinnej, medzinárodnej spoločnosti.

Prečo zvoliť TIMAC AGRO?

Veríme vám

Podnikanie; dôvera našim zamestnancom prostredníctvom zvýšenej zodpovednosti; podpora iniciatívy a kreativity každého jednotlivca; uprednostňovanie synergických efektov medzi tímami; objavovanie talentov: tak to sú ciele managementu, ktoré si spoločnosť Timac Agro stanovila a ktoré tvoria hlavné zásady jej úspechu.

Rozvíjajúca sa činnosť a dôraz na inovácie

Nasýtenie sveta je vzrušujúci projekt. Ako špecialisti na výživu rastlín a dobrých životných podmienok zvierat je to pre nás výzva, ktorú prijímame s tým, že sa môžeme spoľahnúť na našu pevnú a dynamickú štruktúru. Inovácie? Tie sú v centre našich produktov, procesov a služieb. Potrebám našich zákazníkov ideme naproti.

Sme s vami

Zákaznícka podpora na mieru. Naše podnikanie je úzko špecifické. Naše produkty, prostredie a odborné skúsenosti sú špecifické. Naše služby podpory sú upravované na mieru tak, aby mohol každý zamestnanec podávať čo najlepší výkon v rámci svojich schopností v danej odbornosti, pretože vývoj skupiny je s nimi nerozlučne spojený. Poskytujeme maximálnu podporu vo vývoji odborných skúseností a zručností v medziľudských vzťahoch . Máte otvorenú cestu k rozvíjaniu kariéry či medziodvetvovému získavaniu skúseností.

Spoločnosť otvorená svetu

Práca v spoločnosti TIMAC AGRO znamená, že môžete ťažiť z mnohých príležitostí medzinárodnej mobility. Naša spoločnosť má viac ako 5000 zamestnancov. Podniky máme vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch. Môžeme teda ponúknuť kariérny rast naprieč krajinami, profesiami, lokáciami a úrovňami. Predtým ako začneme hľadať externých kandidátov využijeme našich personálnych možností a našich manažérov pre nájdenie kandidátov, ktorí hľadajú profesijný rozvoj v rámci našich spoločností.

Naše personálne hodnoty

Podnikavosť

Schopnosť byť naozajstným lídrom schopným prispôsobiť sa životnému prostrediu založenému na podnikaní a inováciách.
U nás majú prednosť ľudské kvality pred titulmi a akademickými úspechmi.

Orientácia na výkon

V spoločnosti TIMAC AGRO sa každý snaží o čo najlepší výkon a využíva akýkoľvek proces, ktorý je nutný pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Prekonanie seba samého môže niekedy viesť k prekvapeniu seba samého. Výzvy máme naozaj radi.

Pokora

Naše pracovné miesta sú špecifické. Vyžadujú si systematické vzdelávanie našich zamestnancov, osvojenie si prostredia a odborné skúsenosti.
Naše školiace kurzy sú naozaj na mieru, aby mohol každý zamestnanec podať čo najlepší výkon podľa svojich schopností a odborných skúseností.

Pripoj sa k nám