Zásadný kontrolný bod celého nášho výskumu a výroby.

Laboratórium fyzikálno-chemických analýz

Toto laboratórium kontroluje, overuje a zaručuje kvalitu výroby skupiny Groupe Roullier. Pôsobí v priebehu celého výrobného cyklu, od analýzy surovín až po konečné produkty, na základe fyzikálnych vlastností (granulometrie, drobivosti atď.) a chemických vlastností (titrácia minerálov, stopových prvkov, ETM).
Za týmto účelom sú tímy vybavené najmodernejším zariadením. Tím je zapojený do inovatívnych procesov výskumu a vývoja v oblasti výživy rastlín a zvierat.

Mikrobiologické laboratórium

„Naša akreditácia”: záruka optimálnej bezpečnosti a medzinárodného uznania. „

Naši odborníci na mikrobiológiu testujú antimikrobiálnu účinnosť dezinfekčných prostriedkov používaných vo veterinárnej, agropotravinárskej, medicínskej a priemyselnej oblasti. Taktiež kontrolujú mikrobiologické a hygienické vlastnosti rôznych produktov za účelom overenia sterility alebo zistenia prítomnosti patogénov či adaptabilných mikroorganizmov. Mikrobiologické laboratórium úzko spolupracuje s obidvomi jednotkami výživy rastlín a výživy zvierat. Vďaka akreditácii COFRAC a uznaniu Ministerstvom pre výskum môže tiež splniť potreby akejkoľvek organizácie, či už súkromnej alebo verejnej, ktorá hľadá certifikované laboratórium.

  • Akreditácia COFRAC N0 1-1308
  • Člen AFNOR
  • Schválená Ministerstvom pre výskum
30 000
vzoriek/rok
200 000
analýz/rok
COFRAC
N0 1-1308