Divízia výživy zvierat spolupracuje s inštitúciami a univerzitami po celom svete (INRA, INP, IFIP ...).

Odborné skúsenosti pre všetky druhy a všetkých chovateľov

Naši inžinieri a doktori, ktorí sa venujú chemickej skladbe výživy zvierat pracujú v našich laboratóriách i na poliach (Európa, Ázia, Južná Amerika) pri zavádzaní aktívnych prísad novej generácie navrhnutých pre prežúvavcov, monogastrické zvieratá a akvakultúry. Dva umelé bachory umožňujú hodnotiť dopad našich riešení na rôzne témy, ako je stráviteľnosť či hodnota porcií.

Črevná imunita monogastrických zvierat, hodnota hnoja hospodárskych zvierat a zlepšovanie siláže, to všetko je tiež predmetom výskumu a špecifických štúdií. Jednotka výživy zvierat spolupracuje s mnohými inštitútmi a univerzitami po celom svete (INRA, INP, IFIP, atď.).

Odborné skúsenosti pre všetky druhy a všetkých chovateľov.
2
umelé bachory / látky podporujúce trávenie
30
rokov skúseností s prežúvavcami
Spolupráca s pokusnými farmami