Divízia výživy rastlín poskytuje konkrétne a účinné riešenia šetrné k životnému prostrediu vďaka rozsiahlym odborným skúsenostiam od pôdy cez listy až k plodom.

Tvorba a navrhovanie hnojív a pôdnych kondicionérov budúcnosti

Medzinárodný tím doktorov chémie, fyziológie, biochémie, molekulárnej biológie a mikrobiológie spolu s poľnohospodárskymi inžiniermi spolupracuje so 60 univerzitami a inštitúciami po celom svete na mnohých projektoch týkajúcich sa špecifických vlastností našich produktov a jedinečných nástrojov v oblasti hnojív. Ich práca už priniesla niekoľko patentov a vedeckých publikácií.

Náš skleník pre vytváranie fenotypov

Toto zariadenie jedinečné pre individuálne hnojenie a navrhnuté v spolupráci s INRA (Národný ústav poľnohospodárskeho výskumu Francúzska) umožňuje merať rast či fyziologické zdravie rastlín nedeštruktívnym spôsobom. Vzorky sú dopravované automaticky s presným zobrazovaním, čo umožňuje zber podstatného množstva dát pre dosiahnutie ešte vyššej spoľahlivosti výsledkov.

4 pestovateľské miestnosti

Umožňuje nám hodnotiť naše produkty v rôznych podnebiach. Riadenie intenzity svetla, doby slnečného svitu, teploty a vlhkosti vzduchu umožňuje napodobniť všetky prírodné agroklimatické situácie na planéte.

Vytvára a navrhuje hnojivá a doplnky budúcnosti.
Celková kapacita skleníkov
3 000
rastlín
5
skleníkov
Pôda ošetrená v našich laboratóriách
25
ton