V Centre Mondial de l’Innovation Roullier sa skupina Groupe Roullier s plným nasadením venuje výžive rastlín a zvierat už takmer 60 rokov a pripravuje riešenie pre poľnohospodárstvo budúcnosti.

Naším cieľom je vyvíjať vysoko technické produkty, ktoré spĺňajú potreby plodín a druhov na všetkých kontinentoch – s ohľadom na pôdu, rastliny a zvieratá – aby bolo možné zaistiť potravu pre cca 10 miliárd obyvateľov v roku 2020.

Od írskych pastvín po brazílsku sóju, od európskych dojníc až po americkú hydinu, výskumníci a odborníci CMI Roullier z celého sveta neúnavne skúmajú každý možný aspekt výskumu a vyvíjajú špecifiká morského a rastlinného pôvodu, vďaka ktorým je skupina Groupe Roullier jedinečnou už od roku 1959.

A tak vďaka odborným skúsenostiam a metódam aplikovaných v experimentálnych skleníkoch a laboratóriách sa Centre Mondial de l’Innovation Roullier stáva mocným akcelerátorom rastu v oblasti výživy rastlín a zvierat.

Inovácia je hlavnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie.