22.03

1. miesto TIMAC AGRO

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin v Kroměříži 2018   Společnost Timac Agro se zúčastnila prestižní Mezinárodní... View Article

Mezinárodní soutěž pěstebních technologií obilnin v Kroměříži 2018  

Společnost Timac Agro se zúčastnila prestižní Mezinárodní soutěže pěstebních technologií obilnin v Kroměříži, v části ozimé pšenice. Garantem „soutěže pěstebních technologií“ jsou Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o.  a Agrotest fyto, s. r. o. Do soutěže bylo přihlášeno 62 různých pěstitelských variant. Technologie Timac Agro se již druhým rokem umístila na druhém místě ve výnose a tento rok získala pomyslnou zlatu medaili za nejlepší ekonomický výsledek.

Metodika pokusu byla pod patronací výživového poradce Ladislava Baleji (spol. Timac Agro), který realizuje poradenskou činnost v regionu Jižní Moravy. V souvislosti s teplým a suchým vývojem počasí byla metodika vybilancována směrem k nízké intenzitě hladiny dusíku.

Tab. 1 Metodika pokusu

Hnojivo Datum aplikace, BBCH
Fertiactyl Starter 1 l/ha 3.11. 2017 (BBCH 12)
Bizon 1 l/ha 9.11. 2017 (BBCH 12)
Eurofertil TOP 54 NPS N-PROCESS 200 kg/ha 15.3. 2018 (BBCH 22-23)
Fertiactyl Starter 1,5 l/ha + Močovina 2 kg/ha 17.4. 2018 (BBCH 28-30)
Močovina 120 kg/ha 4.5. 2018 (BBCH 32-37)
Bumper Super 1 l/ha + Fertileader Vital 1 l/ha + Fertileader Tonic 1 l/ha 4.5. 2018 (BBCH 32-37)
Caramba 0,6 l/ha + Limit 0,3 l/ha +Fertileader Vital 1 l/ha + Fertileader Tonic 1 l/ha 30.5. 2018 (BBCH 65-69)

 

Pokus byl založen 12.10. 2017. Zvolená odrůda RGT Sacramento, výsevek 4,0 MKZ/ha. Varianta společnosti Timac Agro byla po zimě nastavena vzhledem ke stavu porostu směrem k racionální biostimulaci, komplexní výživě a nižší hladině dodaného dusíku. K regeneračnímu hnojení 15.3. 2018 bylo použito hnojivo Eurofertil Top 54 NPS N-PROCESS (N 15%, P2O5 8%; SO3 31%; Mescal 975 CaO 12%) v dávce 200 kg/ha.

V souvislosti s podporou porostu byl 3.11. 2017 aplikován Fertiactyl Starter v dávce 1 l/ha. Druhá dávka Fertiactyl Starteru byla realizována 17.4. 2018 s cílem podpořit vývoj plnohodnotných odnoží. Biostimulant obsahuje fulvo a huminové kyseliny v kombinaci s 13 % dusíku v močovinové formě, 5 % přijatelného fosforu a 8 % K2O. Významným osmotikem, které je součástí tohoto produktu, je Glycin betain. Glycin betain optimalizuje vodní režim v rostlině a snižuje vliv negativního působení případných stresových faktorů (sucho a vysoké teploty). Zeatin, cytokinin stimuluje tvorbu kořenové soustavy a odnožování.

 

Pro zvýšení aktivity a kondice rostlin byl 4.5. a 30.5. 2018 aplikován Fertileader Vital (N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1160mg; B: 580 mg ; Zn: 580 mg; Cu: 232 mg; Fe: 232 mg; Mo: 116 mg; Seactiv®) a Fertileader Tonic (Cu 68 g/l; Mn 109 g/l; Seactiv®) v dávce 1 l/ha pro každý produkt. Fertileader Vital obsahuje stěžejní makro i mikroživiny. Aktivní biostimulační složka Seactiv® má vliv na intenzivní a rychlý příjem živin, na zvýšení odolnosti vůči stresu a podporu činnosti a životnosti fotosyntetického aparátu. Fertileader Tonic u pšenice pozitivně ovlivnil délku a plnost klasů.

FAQ: Několik přímých otázek na tvůrce technologie

Dotaz: Proč jste zvolil technologii zaměřenou na nízkou dávku dusíku?

Ladislav Baleja: Dlouhodobě se polemizuje o problémech s využitelností dusíku a efektivitě hnojení dusíkem. Již druhým rokem jsem zvolil technologii založenu na nízkých dávkách dusíku maximálně do 150 kg/ha. Základem této myšlenky je využití potenciálu hnojiva Eurofertil Top 54 NPS N-PROCESS, které v sobě skrývá jak stabilizovaný dusík tj. technologii N-PROCESS, tak vodorozpustný fosfor TOP PHOS ®. Každý vstup do porostu musí být pečlivě zvážen. Je potřeba optimalizovat výživu dusíkem, sírou a fosforem, resp. jednostranná výživa dusíkem není dostačující ani racionální. Je tedy potřeba aplikovat komplexní hnojiva.

 

Dotaz: Jakým způsobem máme pracovat s porosty v klimaticky extrémních podmínkách?

Ladislav Baleja: Cestou je volba vhodných odrůd v kombinaci s vybilancovanou výživou obohacenou o mimokořenovou biostimulační výživu se záměrem překonat stresy ze sucha. Působím na Znojemsku, kde slovo sucho je skloňované již řadu let. Za 8 let mého působení u společnosti Timac Agro jsem si odzkoušel všechny produkty. Na boj se suchem je nejlepší z jara použít Fertiactyl Starter a během vegetační doby Fertileader Vital ten obsahuje všechny makro i mikro prvky a pšenice na stopové živiny reaguje velmi pozitivně. Obrovský význam má mangan a měď. Dlouhodobý úkol pro pěstitele je optimalizace pH a organické hmoty v půdě.

 

Dotaz: Co bylo cílem Vámi zvolené technologie?

Ladislav Baleja: Cílem bylo poukázat na to, že výživa dusíkem, sírou i fosforem je pro pšenici ozimou zásadní. Ne vždy jsou vysoké dávky dusíku na místě. Vhodně zvolené regenerační hnojivo v kombinaci s cílenou biostimulací podpoří porost a umožní dosáhnout vysokých úrod.

 

Aplikovaná technologie umožnila dosáhnout druhého nejvyššího výnosu zrna z 62 různých variant. Metodika kterou vybilancoval výživový poradce Ladislav Baleja dosáhla průměrného výnosu 11,78 t/ha. Přičemž jednotlivá opakování pokusu byla vyrovnaná (A 11,64 t/ha, B 11,78 t/ha, C 11.77 t/ha, D 11,91 t/ha). K tomuto úspěchu vedlo správné načasování jednotlivých vstupů, dále vhodně zvolené regenerační hnojení, které obohatilo půdu o přístupné živiny a cílená biostimulace během vegetace, která vedla k podpoře metabolických procesů, zvýšení příjmu živin a odolnosti vůči stresům. Nejdůležitějším výstupem pěstitelských strategií je ekonomická rentabilita. Ve sklizňovém roce 2018 se společnost Timac Agro z hlediska ekonomické rentability umístila na prvním místě.

V praxi produkty společnosti Timac Agro prokazují vysokou výkonnost a schopnost eliminace stresů. Základní filosofií společnosti Timac Agro je poskytovat pěstitelům spolehlivé partnerství a kvalitní produkty včetně odborného poradenství.

Obr. 1 Řešitel/výživový poradce Timac Agro, Ladislav Baleja

Ladislav BALEJA, Ing. Dušan MUSIL, TIMAC AGRO CZECH s.r.o.