TIMAC AGRO je průmyslová společnost specializující se na půdní kondicionéry, výživu rostlin a zvířat.

Už téměř 60 let se TIMAC AGRO, dceřiná společnost skupiny Groupe Roullier, věnuje trvalému zlepšování nabídky agronomických a zootechnických řešení, která zvyšují zemědělský výnos způsobem šetrným k životnímu prostředí.

1.6 bn
v obratu
39
země
5 700
zaměstnanci
2 400
ATC

Náš jedinečný podnikatelský model

Vy potřebujete podporu a vedení pro zlepšení vašich výnosů a naše síť odborníků na výživu rostlin a zvířat pokrývá celou zemi. Můžeme tak účinně řešit vaše problémy.

Další informace
20 000
zemědělci navštěvovali každý den

Naše řešení

Naše řešení pro hnojení jsou založena na výtažcích z mořských řas a dalších rostlin a mají dvojí funkci: podporují fungování hnojiv a zlepšují růst a kvalitu rostlin.

Další informace
73
výrobních jednotek

Naše průmyslová flexibilita

Chceme vycházet vstříc vašim očekáváním na rychlost reakce a tak jsme se rozhodli stavět naše závody v těsné blízkosti vašich farem. Další výhodou je optimální logistika a tím i finančně efektivnější provoz vašeho podnikání!

Další informace
5 000 m2
věnované výzkumu a vývoji

Naše inovace

Spojuje nás společná vize: rozvoj zemědělství trvale udržitelným způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento závazek nás motivuje k neustálým inovacím, abychom přicházeli s řešeními přinášejícími ty nejlepší výkony.

Další informace

Umístění našeho odvětví

Obchodní zastoupení Průmyslové zastoupení

Naše historie

2015

Založení Centre Mondial de l'Innovation

Výrazná orientace na inovační strategii, která posílí efektivní a trvale udržitelné zemědělství díky založení CMI v rámci Groupe Roullier v Saint-Malo.

2008

TIMAC AGRO

Založení společnosti TIMAC AGRO. Přijetí nového názvu a nové grafické identity pro všechny dceřiné společnosti. Pobočka zemědělského zásobování poskytuje vlastní prostředky a potvrzuje tak svůj záměr ohledně zahraničního rozvoje a posílení své pověsti odborníka na výživu rostlin a zvířat.

2005

CERA

Centrum aplikovaných studií a výzkumů nachází se ve Francii, v Dinardu, a představuje úsilí společnosti TIMAC AGRO koncentrovat veškeré dovednosti do výzkumu průmyslových procesů, z něhož by měli prospěch jeho zástupci v terénu a zároveň došlo k posílení synergických efektů mezi týmy.

1997

Zahájení činnosti v Brazílii

Rozšíření působnosti v Brazílii prostřednictvím akvizice závodu na výrobu hnojiv v Rio Grande, který se stal největší granulační jednotkou společnosti.

1990

Biostimulanty

Uvedení sortimentu biostimulantů.

1974

První granulační závod

Stavba prvního granulačního závodu v Saint-Malo (Bretaň, Francie).

1970

Fosfáty a potaš

Po kŕmení pôdy TIMAC AGRO má záujem kŕmiť rastlinu, pretože z dlhodobého hľadiska je fosfát nevyhnutný na stuhnutie rastliny.

1963

Obchodně techničtí zástupci

Skupina kombinuje maerl s fosfátem GAFSA, jehož vlastnosti z něho dělají nejlepší fosfát na světě pro přímé použití. Zároveň zintenzivňuje svůj komerční růst ve Francii a nabírá obchodně technické zástupce, kteří navštěvují zemědělce jménem distribučního týmu.

1959

Založení společnosti TIMAC:

Daniel Roullier začal s průmyslovým zpracováním červené řasy maerl pro obohacení půdy (TIMAC) a jeho hlavní činnost byla zaměřena na půdní kondicionéry - bylo to první zařízení pro mletí řasy maerl, jejíž unikátní vlastnosti z ní dělají tu nejlepší přísadu pro zlepšení kyselých půd. TIMAC je zakládající společností skupiny Groupe Roullier.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Naše hodnoty

Poradenství

Jelikož je za účelem zvýšení vašich výnosů nutný náš poradenský servis, naše síť odborníků na rostlinnou a živočišnou výživu poskytuje celoplošné pokrytí, čímž Vám pomáháme efektivně vyřešit vaše problémy.

Progresivní řešení

Na základě našeho řešení Vám můžeme v oblasti hnojiv nabídnout výtažky z řas nebo další rostliny, které mají dvojí účinek: jednak stimulují účinnost hnojiv a jednak zlepšují růst a kvalitu rostlin.

Podpora podnikání

Abychom naplnili Vaše očekávání související s naší flexibilitou, rozhodli jsme se umístit naše výrobní závody co nejblíže k vašim zemědělským podnikům. Náš klíč: optimalizovaná logistika a větší ziskovost Vaší činnosti!

Angažovanost

Všichni máme stejný pohled na věc: umožnit zemědělcům trvalý pokrok s ohledem na životní prostředí. Závazek, který nás nutí neustále přicházet s dalšími inovacemi, abychom vám mohli nabídnout ta nejefektivnější řešení.