Divize výživy rostlin poskytuje konkrétní a účinná řešení šetrná k životnímu prostředí díky rozsáhlým odborným znalostem od půdy přes listy až k plodům.

Tvorba a navrhování hnojiv a půdních kondicionérů budoucnosti

Mezinárodní tým doktorů chemie, fyziologie, biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie spolu se zemědělskými inženýry spolupracuje s 60 univerzitami a instituty po celém světě na mnoha projektech týkajících se specifických vlastností našich produktů a jedinečných nástrojů v oblasti hnojiv. Jejich práce už přinesla několik patentů a vědeckých publikací.

Náš skleník pro vytváření fenotypů

Toto zařízení jedinečné pro individuální hnojení a navržené ve spolupráci s INRA (Národní ústav zemědělského výzkumu Francie) umožňuje měřit růst či fyziologické zdraví rostlin nedestruktivním způsobem. Vzorkovací sklenice jsou dopravovány automaticky s přesným zobrazováním, což umožňuje sběr podstatného množství dat pro zajištění ještě větší spolehlivosti výsledků.

4 pěstební místnosti

Nabízí nám možnost hodnotit naše produkty v různých podnebích. Řízení intenzity světla, doby slunečního svitu, teploty a vlhkosti vzduchu umožňuje napodobit všechny přírodní agroklimatické situace na planetě.

Vytváří a navrhuje hnojiva a doplňky zítřka
Celková kapacita skleníků
3000
Rostliny
5
skleníky
Půda ošetřená v našich laboratořích
25
tóny