N-PROCESS UMOŽŇUJE CHRÁNENÉ A POZVOLNÉ UVOĽŇOVANIE DUSÍKA BEZ RIZIKA ODPLAVENIA A VYPARENIA, STIMULUJE PÔDNY ŽIVOT A ZVYŠUJE EFEKTIVITU VYUŽITIA DUSÍKA
Technológia N-Process zvyšuje účinnosť dusíkatých hnojív znížením strát vyplavením a volatilizáciou dusíka. N-process umožňuje postupné uvoľňovanie dusíka mineralizáciou organovápenatej matrice, ktorá slúži ako potrava pre pôdne baktérie, udržuje stabilnú pH v pôde a stimuluje fyziológiu rastlín.

Súvisiaci rozsah

Filter

    • Výživa
    • Rozsah